Bouwgrond (LOT 2) voor halfvrijstaande woning met opp. 5 a 52 ca.

Weg naar Ellikom 140 - 3670 Ellikom

GEGEVENS BOUWGROND:
- Oppervlakte : 5 a 52 ca.
- Perceelbreedte: 13,00 m.
- Perceeldiepte: 42,50 m.
- Geschikt voor halfvrijstaande woning.
- Verkavelingsvoorschriften van toepassing.

VOORNAAMSTE BOUWVOORSCHRIFTEN:
INPLANTING:
- Voorgevel: op minimaal 13 m uit de as van de voorliggende Weg naar Ellikom en op 6 m achter de rooilijn van de Weg naar Ellikom.
- De vrijstaande gevels: op minimaal 3 m van de zijdelingse perceelsgrens.
AFMETINGEN:
- Bouwdiepte: Gelijkvloers max. 17 m. Verdieping max. 12 m.
- Bouwhoogte: Max. 2 bouwlagen onder de kroonlijst.
- Dakhelling: Vrij.
- Voor de halfopen bebouwingen: Het gabarit van één bouwblok dient één geheel te vormen. Bij gebrek aan akkoord tussen de verschillende eigenaars gelden volgende voorschriften: Dakvorm: Zadeldak / Dakhelling: eerste 12 m verplicht 40°, daarna verplicht plat / Kroonlijsthoogte: 6 m / Nokhoogte: 11 m.
- Open carport: Een open carport in de zijdelingse tuinzone is toegelaten. Indien de carport gelegen is op minder dan 3 m van de aangrenzende eigendom is et schriftelijk akkoord van de aangrenzende eigenaar vereist. Bouwhoogte: max. 3 m / Dakvorm: Vrij.
VRIJSTAANDE BIJGEBOUWEN:
- Vrijstaande bijgebouwen zijn toegestaan achter de hoofdbouw.
- Totaalopp. van de vrijstaande bijgebouwen: max. 40 m².
- De eventuele vrijstaande gevels: op min. 1 m van de perceelsgrens. Mits onderling akkoord kunnen de bijgebouwen ingeplant worden op minder dan 1 m of op de perceelsgrens.

De volledige bouwvoorschriften zijn verkrijgbaar op kantoor.

LIGGING:
Rustig, landelijke ligging, net buiten het centrum van Ellikom.