Bouwgrond voor OB met opp. van 5 a 49 ca.

76 545

Grootrootstraat LOT 39 - 3680 Neeroeteren

GEGEVENS PERCEEL :
- Geschikt voor vrijstaande woning.
- Breedte : +/- 35 m.
- Diepte : +/- 22 m.

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUWEN:
- Hoofdbestemming : Wonen. Alle woningen dienen ééngezinswoningen te zijn. Meergezinswoningen worden nergens toegelaten.
- Nevenbestemmingen : Als nevenbestemming zijn vrije beroepen en diensten toegelaten voor zover ze behoren tot de normale uitrusting van de woonomgeving en geen hinder vormen voor de normale woonkwaliteit. Horeca, handel en kleinbedrijven zijn niet toegestaan.
- Bijgebouwen : De bestemming van de bijgebouwen dient complementair te zijn een de hoofdbestemming. De bijgebouwen mogen alle ondersteunende bestemmingen voor hoofdbestemming omvatten, zoals een garage, carport, bergplaatsen, tuinserre, overdekt terras, technische/sanitaire ruimte bij zwembad.
- Bouwvolume : Maximum 2 bouwlagen toegelaten. Kroonlijsthoogte max. 6,5 m. Nokhoogte max. 11 m. Dakvorm is vrij. Gevelbreedte min. 8 m. Toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers is beperkt tot 15 m. Toegelaten bouwdiepte op de verdiepingen is beperkt tot 12 m.

De volledige verkavelingsvoorschriften kan u downloaden op onze website www.immoke.be.

LIGGING :
- Zeer rustig gelegen in een nieuwe en jonge verkaveling in het centrum van Neeroeteren.

TOEWIJZINGSNORMEN :
- Voor wat betreft de aankoop van het perceel is men afhankelijk van de toewijzingsnormen en voorwaarden opgelegd door de stad Maaseik. Deze zijn eveneens te downloaden op onze website www.immoke.be.

Voor bijkomende informatie betreffende de verkavelingsvoorschriften en toewijzingsnormen van de stad Maaseik kan u steeds terecht op ons kantoor.